Skip to main content

Role profile: Youth Volunteer Executive – Cardiff & Vale University Health Board (Cymraeg)

Tags: Guidance

5th December 2019

Heart

0 Likes

Y Prosiect
Nod y prosiect yw rhoi cyfle i wirfoddolwyr ifanc gael mewnbwn pwysig i sut caiff y rhaglen wirfoddoli ieuenctid a ariennir gan Sefydliad Pears ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ei chyflawni. Chwarae mewn tasgau amrywiol (fel y’u rhestrir isod). Sicrhau bod y rhaglen Gwirfoddolwyr Ifanc yn cael ei harwain yn fwy gan bobl ifanc.